Başvuru yapmadan önce e-devlet sistemi ile giriş yapmanız gerekmektedir.

BİLGİ EDİNME BİRİMİ

Afyon Kocatepe Üniversitesi; 09.10.2003 tarih ve 4982 Sayılı Bilgi Edinme HakkI Kanunu'nun UygulanmasIna ilişkin Yönetmeliğin 8. Maddesi gereğince, halkın bilgi edinme hakkını etkin kullanabilmesini temin ve bu kanun uyarınca yapılacak bilgi edinme müracaatlarını değerlendirmek amacıyla 03.05.2004 tarihinde Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde Bilgi Edinme Birimi oluşturmuştur. Bu birime bizzat ya da posta ve faks ile yapacağınız başvurularınızda aşağıda belirtilen iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz. Elektronik ortamda yapacağınız başvurularınızda ise aşağıda bulunan “Gerçek Kişiler” ya da “Tüzel Kişiler” linklerinde yer alan başvuru formlarını eksiksiz doldurarak sisteme kaydetmeniz gerekmektedir. Forma uygun olarak yapılmayan ya da form eksik doldurularak yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurularınızın hangi aşamada olduğunun takibini ise “Başvuru Sorgulama” linki üzerinden yapabilmeniz mümkündür.

Kurumumuz tarafından daha önce "internet, ilan, broşür ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi ve belgeler", bilgi edinme başvurularına konu olamaz.

Cevapları internet sitemizde (www.aku.edu.tr) ve ilgili birimlerin sitelerinde (http://www.ogrenci.aku.edu.tr/) bulunan sorulara (kayıt tarihleri ne zaman?, başvuru şartları ne?, diplomamı nasıl alırım?, yaz okulu hakkındaki sorular, vb.) KESİNLİKLE CEVAP VERİLMEYECEKTİR.