KURUM DOSYA PLANI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
KURUM DOSYA PLANI

KONU

İLGİLİ BİRİM

Senato ÜYK Kararları

Genel Sekreterlik

Gelen-Giden Evrak Kayıt, Evrak Posta ve Çeşitli Yazışmalar

Genel Sekreterlik – İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Güvenlik Hizmetleri

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Basın Açıklamaları, Bilimsel, Sanatsal, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler ile Tören Programlarının Hazırlanması

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Bilgi Edinme Hizmetleri

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Sivil Savunma Hizmetlerinin Yürütülmesi

Sivil Savunma Uzmanlığı

Yurt içi ve Yurtdışı Üniversitelerle İlişkiler

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü – Uluslararası İlişkiler Bürosu

Üniversite Bütçesinden, DPT'den ve TÜBİTAK Tarafından Desteklenen Bilimsel Projelerin Takibi ve Desteklenmesi

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Davalar

Hukuk Müşavirliği

Kanunlar, Yönetmelikler, Genelgeler

Genel Sekreterlik – Hukuk Müşavirliği – Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Üniversite Bütçesi

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı – Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Ayniyat ve Levazım Hizmetleri

İdari ve Mali İşler Daire Bşk.

İhaleler

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı – SKS Daire Başkanlığı – Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı – Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Alım-Satım İşleri

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı – SKS Daire Başkanlığı – Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı – Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Park ve Bahçe Hizmetleri

SKS Daire Başkanlığı

Öğrenci Sosyal Hizmetleri

SKS Daire Başkanlığı

Yemek Hizmetleri

SKS Daire Başkanlığı

Kafeterya Hizmetleri

SKS Daire Başkanlığı

Sosyal Tesisler ve Kreş Hizmetleri

İktisadi İşletme Müdürlüğü

Sportif Faaliyetler

SKS Daire Başkanlığı

Sağlık Hizmetleri

SKS Daire Başkanlığı

Burs Olanakları

SKS Daire Başkanlığı

Öğrenci Kulüplerinin Faaliyetlerinin Takibi

SKS Daire Başkanlığı

Konferans Salonlarının Kurum İçi-Kurum Dışı Tahsisi

SKS Daire Başkanlığı – Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Öğrenci Harçları

SKS Daire Başkanlığı – Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci Kayıt Kabul, Kayıt Dondurma, Kimlik ve Diploma Hazırlama, Ders Durumları, Yatay-Dikey Geçişler, Öğrencilerin Askerlik İşlemleri, Mezunların İzlenmesi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Üniversite İnternet Altyapısı, Network ve Sistem Yönetimi, Bilgisayar ve Çevre Birimleri Donanımı Bakım ve Onarım Hizmeti, Web Teknolojileri, Web Tasarım Hizmeti, Bilgisayar Donanım ve Yazılım Hizmeti

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Kütüphane Hizmetleri

Kütüphane Dök. Daire Başkanlığı

Bina Yapı, Bakım ve Onarım

Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı

Yatırım Projeleri Kapsamında Bina ve Tesislerin Etüd Projelerinin Hazırlanması, Belediye ile ilgili İmar-Ruhsat İşlemleri

Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı

Ulaşım, Servis ve Araç Hizmetleri

Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı

Personel Hizmet öncesi ve Hizmet içi Eğitim, Atama, Tayin, Görevlendirme, Özlük ve Sicil İşleri, Personel Kimlik Kartlarının Hazırlanması, Sağlık Karnesi Dağıtımı, Pasaport İşlemleri

Personel Daire Başkanlığı

Personel Maaş, Yolluk ve Tedavi Giderleri

Personel Daire Başkanlığı

Döner Sermaye Kapsamında Yapılan İş ve İşlemler

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü